Archiwum dla ‘Galerie zdjęć’ Kategoria

Rodziny pszczele- MAGNOLIA

Lipiec 15th, 2015

Na terenie Ogrodu Rodzinnego Magnolia siedziby  Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy członkowie postawili 2 ule z pszczołami. Ule poliuretanowe ofiarowała nam firma ApiKoz z Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego, producenta uli. Darczyńcami i opiekunami rodzin pszczelich są: Mirosław Cudzik i Ryszard Kowalski. Od prezesa Zarządu Ogrodu Józefa Staweckiego uzyskaliśmy zgodę i lokalizację na postawienie uli.

 

Na terenie Ogrodu Rodzinnego Magnolia siedziby  Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy członkowie postawili 2 ule z pszczołami.

Ule poliuretanowe ofiarowała nam firma ApiKoz z Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego, producenta uli. Darczyńcami i opiekunami rodzin pszczelich są: Mirosław Cudzik i Ryszard Kowalski.

Od prezesa Zarządu Ogrodu Józefa Staweckiego uzyskaliśmy zgodę i lokalizację na postawienie uli.

breaker

VI Świętokrzyskie Święto Pszczoły

Wrzesień 23rd, 2013

VI Świętokrzyskie Święto Pszczoły odbyło się w Bałtowie, w dniach od 23 do 25 sierpnia 2013 roku.  Nasze Koło reprezentowała liczna rzesza pszczelarzy oraz poczet sztandarowy Koła. Oprócz pszczelarzy z całej Polski w VI Świętokrzyskim Święcie Pszczoły uczestniczyły również delegacje z Białorusi, Słowacji i Ukrainy. Na bałtowskiej Okręglicy blisko czterdziestu wystawców wystawiało swoje wyroby. Oprócz […]

 

VI Świętokrzyskie Święto Pszczoły odbyło się w Bałtowie, w dniach od 23 do 25 sierpnia 2013 roku.  Nasze Koło reprezentowała liczna rzesza pszczelarzy oraz poczet sztandarowy Koła. Oprócz pszczelarzy z całej Polski w VI Świętokrzyskim Święcie Pszczoły uczestniczyły również delegacje z Białorusi, Słowacji i Ukrainy. Na bałtowskiej Okręglicy blisko czterdziestu wystawców wystawiało swoje wyroby. Oprócz występów zespołów muzycznych, zorganizowano konkurs wiedzy o tematyce pszczelarskiej oraz międzynarodową konferencję pszczelarską. Ostatni dzień obchodów Święta Pszczoły to msza św. dziękczynna z udziałem pocztów sztandarowych. Wręczenie odznaczeń, festyn rodzinny i zabawa przy dobrej muzyce  zakończyła całą imprezę. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Kielcach było fundatorem części nagród w konkursie wiedzy o tematyce pszczelarskiej. Ufundowało również  drewniany ul (przywieziony z Ukrainy) do skansenu pszczelarskiego w Bałtowie.

breaker

Wielkanoc

Marzec 27th, 2013

        Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Zarząd Koła.

 

 

 

 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja

życzy Zarząd Koła.

breaker

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach

Marzec 25th, 2013

24.marca 2013 roku w Domu Rzemiosła w Kielcach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze  członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach. Zebranych zaszczycili swoją obecnością, prezes ŚZP – Andrzej Dąbrowski oraz sekretarz ŚZP – Kazimierz Rej. Spotkanie rozpoczął prezes Koła Wiesław Sochacz , przywitał gości oraz zebranych pszczelarzy. Na przewodniczącego Zebrania wybrano  Zdzisława Kowalskiego. Wybrano sekretarzy […]

 

24.marca 2013 roku w Domu Rzemiosła w Kielcach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze  członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach. Zebranych zaszczycili swoją obecnością, prezes ŚZP – Andrzej Dąbrowski oraz sekretarz ŚZP – Kazimierz Rej. Spotkanie rozpoczął prezes Koła Wiesław Sochacz , przywitał gości oraz zebranych pszczelarzy. Na przewodniczącego Zebrania wybrano  Zdzisława Kowalskiego. Wybrano sekretarzy zebrania oraz komisję mandatowo- wyborczą, wniosków i uchwał, skrutacyjną. Wszyscy uczestnicy spotkania dostali na piśmie sprawozdanie z pracy Zarządu Kola za okres 4 lat. W imieniu Zarządu Koła prezes złożył sprawozdanie przed zebranymi. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił-  przewodniczący Zenon Fedor. Kazimierz Stępień- przewodniczący Sadu Koleżeńskiego przedstawił sprawozdanie Sądu. Po burzliwej dyskusji ustępujące władze w głosowaniu uzyskały absolutorium. Presem Koła został wybrany ponownie Wiesław Sochacz. Wybrano wszystkie władze Koła oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów SZP. Podjęto uchwały do realizacji przez nowy Zarząd Koła.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach z okres 29.03.2009 do 24.03.2013r. ( aby otworzyć kliknij na odnośnik)

IMG str. 1

IMG str. 2

IMG str. 3

IMG str. 4

PROTOKÓŁ

,,Komisji Mandatowo Wyborczej Uchwał i Wniosków” Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach na walnym zebraniu z 24.03.3013 roku, w składzie:

 1. Janina Kozak- przewodnicząca komisji
 2. Marek Gos- sekretarz komisji
 3. Edward Jałowiec- członek komisji
 4. Ireneusz Góraj- członek komisji

Na podstawie dyskusji przedstawiono następujące wnioski i podjęto uchwały do realizacji przez nowo wybrany Zarząd Koła.

 1. Zobligować Zarząd Koła do przedstawienia trudnej sytuacji ekonomiczno- gospodarczej pszczelarzy na możliwych forach instytucji i czynić starania o zwiększenie dotacji z UE.
 2. Zobowiązuje się Zarząd Koła do wykonania analizy konsekwencji prawnych i ekonomicznych, związanych z ewentualnym powołaniem i rejestracją ,, Stowarzyszenia Pszczelarzy Świętokrzyskich”, opartego na bazie organizacyjnej Koła w Kielcach, obejmującego swoim zasięgiem chętne do zrzeszenia się inne Koła w regionie.
 3. Upoważnia się Zarząd, do korzystania z pomocy prawnej, powołania komisji do opracowania statutu Stowarzyszenia, oraz do ewentualnego powoływania zespołów, w celu przygotowania koncepcji i planów logistycznego zapewnienia funkcjonowania organizacji, w nowych warunkach formalno- prawnych.
 4. Po zakończeniu prac, Zarząd przedstawi stosowne wnioski i dokumenty, na zwołanym Nadzwyczajnym Zebraniu Plenarnym, w celu podjęcia przez członków Koła decyzji, dotyczącej dalszego funkcjonowania w Świętokrzyskim Związku Pszczelarzy, z możliwością przekształcenia Zebrania w Zjazd Założycielski nowej, niezależnej, samorządnej organizacji.
 5. Zwiększyć fundusze na dział szkoleń i ich powielanie dla chętnych pszczelarzy.
 6. Ustalenie sensownych  cen na sprzedaż miodu.
 7. Poszerzyć  pomoc UE w zakresie sprzętu (np. kosiarek).
 8. Znieść ograniczenia w zakresie zakupu matek, odkładów  z dotacji UE dla pasiek małych.
 9. Zobowiązać  Zarząd do starań w kierunku dopłaty do rodziny pszczelej.
 10. Podwyższenie  składki produkcyjnej od ula z 2 zł do 2,3 zł, z tym, że 0.3 zł. pozostanie w Kole na fundusz szkoleniowy.
 11. Zebranie zwraca się do Zarządu o rozpoznanie wszystkich aspektów uzyskania osobowości prawnej dla RKP w Kielcach. Mając osobowość prawną należy rozważyć dalszy udział w strukturze organizacyjnej ŚZP, bądź całkowitego wydzielenia się z tych struktur. Niezbędne jest wzięcie pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, aby pszczelarze nie utracili dorobku i możliwości działania. Zamierzenia te nie naruszają zasady współpracy z ŚZP i PZP wręcz odwrotnie pszczelarze liczą na wyraźną poprawę wzajemnych relacji, dla dobra jedności braci pszczelarskiej. W tym celu należy pozyskać konsultacje prawne i ekonomiczne.
 12. Zobowiązuje się Zarząd do kontynuowania działań na rzecz pszczelarzy naszego Koła w dotychczasowym zakresie i dotychczasowej formie.

 

 

breaker

Spotkanie szkoleniowe pszczelarzy kieleckich 24 luty 2013 roku.

Luty 26th, 2013

  Spotkanie szkoleniowe pszczelarzy naszego Koła. W niedzielę, 24 lutego 2013r., w Domu Rzemiosła w Kielcach odbyło się przedostatnie spotkanie szkoleniowe w sezonie jesienno- zimowym 2012/2013 r. Przybyli na nie również goście z poza naszego Koła, między innymi – z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Chęcin, Włoszczowy, Mniowa. Prezes Koła – Wiesław Sochacz przywitał zebranych i przedstawił […]

 

 

Spotkanie szkoleniowe pszczelarzy naszego Koła.

W niedzielę, 24 lutego 2013r., w Domu Rzemiosła w Kielcach odbyło się przedostatnie spotkanie szkoleniowe w sezonie jesienno- zimowym 2012/2013 r. Przybyli na nie również goście z poza naszego Koła, między innymi – z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Chęcin, Włoszczowy, Mniowa. Prezes Koła – Wiesław Sochacz przywitał zebranych i przedstawił bieżące informacje oraz ogłoszenia.

Na zaproszenie Zarządu naszego Koła 23. 02. 2013r. przybyli do Kielc zaprzyjaźnieni pszczelarze z Ukrainy – z miejscowości Busk. Był to Olek Ilkiw i Gienek Kajko. Zwiedzili oni gospodarstwo pasieczne Wiesława Sochacza w miejscowości Chełmce. 24. 02. 2013r.na spotkaniu kieleckich pszczelarzy podzielili się informacjami o odmiennych sposobach gospodarki pasiecznej na Ukrainie. Opowiadali o sposobach walki z warrozą, pożytkach pszczelich, sposobach dystrybucji miodu itp. Odpowiadali na wiele zadawanych pytań. Ukraińscy pszczelarze ubolewają nad brakiem jakiegokolwiek dofinansowania pszczelarstwa na Ukrainie przez ich państwo. Zazdroszczą dofinansowania, jakie otrzymują polscy pszczelarze.  Mimo łamanej polszczyzny, jaką posługiwali się goście, wszyscy słuchali ich z ogromnym zainteresowaniem.  Prezes Koła Wiesław Sochacz podziękował gościom za przybycie, podzielenie się swoimi doświadczeniami i wiadomościami oraz wręczył im albumy o Ziemi Świętokrzyskiej. Prezes Józef Misiura w imieniu Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim podziękował gościom z Ukrainy i wręczył albumy o Ziemi Ostrowieckiej.

24 marca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków naszego Koła, godz 10 w Domu Rzemiosła w Kielcach.

breaker

16 grudnia – szkolenie

Grudzień 16th, 2012

Spotkanie szkoleniowe 16 grudnia 2012r. 16 grudnia 2012r w Domu Rzemiosła spotkali się pszczelarze Kieleckiego Koła Pszczelarzy w Kielcach. Zarząd Koła zaprosił gości z Ukrainy, którzy niestety nie przyjechali. Prezes Koła W. Sochacz przedstawił bieżące informacje z życia Koła. Następnie Lewandowski Michał, zawodowy pszczelarz- hodowca matek, producent odkładów przedstawił sposób swojej gospodarki pszczelej opartej głównie […]

 

Spotkanie szkoleniowe 16 grudnia 2012r.

16 grudnia 2012r w Domu Rzemiosła spotkali się pszczelarze Kieleckiego Koła Pszczelarzy w Kielcach. Zarząd Koła zaprosił gości z Ukrainy, którzy niestety nie przyjechali. Prezes Koła W. Sochacz przedstawił bieżące informacje z życia Koła. Następnie Lewandowski Michał, zawodowy pszczelarz- hodowca matek, producent odkładów przedstawił sposób swojej gospodarki pszczelej opartej głównie na pszczole Bakwast. Około 140 pszczelarzy w ciszy wysłuchało ciekawej prezentacji kolegi Michała.

breaker

Życzenia świąteczne

Grudzień 12th, 2012

Życzenia świąteczne.                Najserdeczniejsze życzenia Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej radości. Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, a w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów. Świąt dających radość i odpoczynek, 0raz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.         Tobie i całej Twojej rodzinie życzy Zarząd […]

 

Życzenia świąteczne.

 

             Najserdeczniejsze życzenia Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej radości.

Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, a w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów.

Świąt dających radość i odpoczynek, 0raz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

        Tobie i całej Twojej rodzinie życzy Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach.

breaker

24 pielgrzymka pszczelarzy na Jasną Górę w Częstochowie.

Grudzień 9th, 2012

24 pielgrzymka polskich pszczelarzy na Jasną Górę.   Jak co rok, 7 grudnia w dzień patrona pszczelarzy św. Ambrożego na Jasną Górę do Częstochowy przyjechali pszczelarze- pielgrzymi z całej Polski, aby podziękować za miniony rok oraz prosić o łaski na kolejny rok dla swoich rodzin i dla pszczół. Pszczelarze prezentowali swoje sztandary, składali dary ołtarza […]

 

24 pielgrzymka polskich pszczelarzy na Jasną Górę.

 

Jak co rok, 7 grudnia w dzień patrona pszczelarzy św. Ambrożego na Jasną Górę do Częstochowy przyjechali pszczelarze- pielgrzymi z całej Polski, aby podziękować za miniony rok oraz prosić o łaski na kolejny rok dla swoich rodzin i dla pszczół. Pszczelarze prezentowali swoje sztandary, składali dary ołtarza w postaci produktów pszczelich. Nasze Koło reprezentowała 40 osobowa pielgrzymka prezentując swój sztandar i składając dary ołtarza podczas mszy świętej w postaci miodu, pyłku kwiatowego oraz świec woskowych. Na zakończenie mszy poświęcono 4 nowe sztandary polskich pszczelarzy, poświęcono opłatki, aby pszczelarze zabrali je na spotkania opłatkowe w swoich organizacjach. Po mszy świętej pszczelarze spotkali się w Sali Kordeckiego.

 

breaker

XXXI Wojewódzkie Kraśnickie Spotkanie Pszczelarzy

Październik 13th, 2012

Na zaproszenie Koła Pszczelarzy w Kraśniku, delegacja Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach uczestniczyła w XXXI Spotkaniach Kraśnickich Pszczelarzy. Delegacja uczestniczyła ze sztandarem naszego Koła. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Kół Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie oraz  zaproszeni goście. Spotkanie pszczelarzy rozpoczęło się mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Kraśniku. Po mszy uczestnicy przemaszerowali […]

 

Na zaproszenie Koła Pszczelarzy w Kraśniku, delegacja Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach uczestniczyła w XXXI Spotkaniach Kraśnickich Pszczelarzy. Delegacja uczestniczyła ze sztandarem naszego Koła. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Kół Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie oraz  zaproszeni goście. Spotkanie pszczelarzy rozpoczęło się mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Kraśniku. Po mszy uczestnicy przemaszerowali na czele orkiestry dętej do miejscowego Domu Kultury. Tam odbyła się część oficjalna,  przywitanie uczestników  z wręczaniem odznaczeń , przemówień gości. Uczestnicy wysłuchali części artystycznej , mogli zakupić produkty pszczele oraz sprzęt pszczelarski. Po południe pojechaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego aby uczestniczyć w przygotowanej biesiadzie. Uczestnicy mogli spokojnie porozmawiać  i nawiązać nowe znajomości.

W Sochacz

breaker

V Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie

Sierpień 26th, 2012

V Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie W dniach 17 – 19 sierpnia 2012 r. odbyło się V Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie – Ogólnopolski  Piknik Pszczelarski. Dla chętnych przygotowano wykłady o gospodarce pasiecznej  Marka Podlewskiego oraz o  gospodarce pasiecznej na Ukrainie autorstwa Mikołaja Hryboka i Olka Ilkiwa. W drugim dniu Pikniku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki […]

 

V Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie

W dniach 17 – 19 sierpnia 2012 r. odbyło się V Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie – Ogólnopolski  Piknik Pszczelarski. Dla chętnych przygotowano wykłady o gospodarce pasiecznej  Marka Podlewskiego oraz o  gospodarce pasiecznej na Ukrainie autorstwa Mikołaja Hryboka i Olka Ilkiwa. W drugim dniu Pikniku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej poświęconej pszczole i pszczelarstwu od dawnych czasów po dzień dzisiejszy – od kłody  pionowej, poziomej , uli leżaków do najnowszych uli korpusowych styropianowych i poliuretanowych. Wzdłuż ścieżki znajdują się tablice opisujące produkty pszczele oraz poletka uprawianych roślin jako pożytek dla pszczół. W święcie uczestniczyło wielu wystawców z całego kraju. którzy oferowali dla pszczelarzy dużo atrakcyjnych produktów do gospodarki pasiecznej i nie tylko. Nasze Koło reprezentowała 50 osobowa grupa pszczelarzy. Krzyżami zasługi  odznaczeni zostali Antoni Rozpara oraz Ryszard Kowalski. Uczestnicy  imprezy uczestniczyli w dziękczynnej mszy świętej w tamtejszym kościele. Po mszy wszyscy przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry dętej na Okręglicę Jura Parku.  Popołudnia i wieczory można było spędzić przy muzyce i tańcach, pogoda dopisała.

Wiesław Sochacz