Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa

Od 4. 04. 2022r przyjmujemy przedpłaty na leki , matki pszczele , odkłady pszczele, zawieramy umowy na zakup sprzętu.

Od 29,10,2021r w biurze Stowarzyszenia wypłacamy pieniądze dla pszczelarzy którzy dokonali zakupu leków, matek pszczelich, odkładów w ramach Wsparcia Pszczelarstwa w sezonie 2020/2021r.

Pszczelarze planujący zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach Programu Wsparcia na sezon 2021/2022r proszone o dokonanie zamówień w biurze Stowarzyszenia do 15.10.2021r. Informacja – tel. 530159167

Leki na warozę

Od 10.08. 2021r pszczelarze którzy dokonali przedpłat na leki mogą je odbierać w biurze Stowarzyszenia( wtorek, środa i piątek w godz 8- 14 )

W ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2020/2021r istnieje możliwość dla Członków Stowarzyszenia dokupienie – matek pszczelich, odkładów pszczelich oraz leków na warozę. Informacja w biurze Organizacji lub tel. 530159167

Od 19. 03. 2021r pszczelarze mogą dokonywać przedpłat na matki pszczele, odkłady, leki, dokonywać zakupów sprzętu pszczelarskiego. Więcej informacji w biurze lub pod tel. 530159167

W związku ze zmianami w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa,  na lata 2020-2022. Pszczelarzy posiadający minimum 25 rodzin pszczelich mogą dokonać zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Informacja w biurze lub pod nr. tel. 530159167

Osoby, które zakupiły w ramach programu wsparcia pszczelarstwa matki , odkłady , leki, prosimy o odbieranie refundacji w biurze Stowarzyszenia od 30 pażdziernika 2020r.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAKUPEM SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO REFUNDOWANEGO NA 2020/2021R PROSIMY O SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ DO 16. 10.. 2020R. Informacja tel. 530159167

Pszczelarzy chcących zakupić sprzęt pasieczny w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020/2021r. prosimy o składanie zamówień w biurze Stowarzyszenia do 15. 10. 2020r. Informacja w biurze lub tel. 530159167.

Pszczelarze którzy dokonali przedpłat na leki proszeni o odbieranie leków w biurze Stowarzyszenia

10 lipca 2020r zakończono sprzedaż leków przeciwko warozie w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa w sezonie 2019/ 2020

Jest możliwość dokupienia lub kupienia (w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa), leków przeciwko warozie.

Od wtorku 14. 04. 2020r. biuro czynne normalnie- wtorki, środy i piątki od 8 do 14 godz. Można robić przedpłaty na leki, matki, odkłady, dokonywać zakupów węzy, ramek ulowych itp. Prosimy aby nie wszyscy przychodzili rano. Należy zachować szczególną ostrożność z powodu korona wirusa.

 

Od 22 pazdziernika 2019r w biurze Stowarzyszenia prosimy odbierać dofinansowanie od zakupionych, leków, matek i odkładów pszczelich.

Zamówienia na zakup sprzętu w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2019/2020r przyjmujemy w biurze Stowarzyszenia do 15 pażdziernika 2019r ( informacja tel 5301591670)

Po wyjaśnieniach Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach dr. Jarosława Sułka dnia 6. 09. 2019r, okazuje się, że aby pszczelarz mógł zarejestrować Rolniczy Handel Detaliczny nie musi posiadać 1 ha ziemi rolniczej. więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub telefonicznie -530159167.

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2020-2022

NOWOŚĆ 

 Aby pszczelarz mógł ubiegać się o dopłatę przy zakupie sprzętu objętego dofinansowaniem musi w sposób legalny zbywać produkty pszczele (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego). Do 01. 10. 2019r musi przedstawić dokument upoważniajcy go do zapisania się do Programu. Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia.

Pszczelarze chcący korzystać z Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2019/2020r muszą mieć opłacona składki członkowskie do 30. 09. 2019r

Chętni do zakupu i dokupienia (w ramach refundacji), matek pszczelich i odkładów prosimy o kontakt z biurem.

Osoby zainteresowane zakupem matek pszczelich, leków prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia. W ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa można dokonywać już przedpłat .

Pszczelarze którzy w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2018/2019 zamówili  sprzęt pszczelarski mogą już podpisywać umowy i dokonywać zakupów.

Od 6 listopada 2018r wypłacamy pieniądze od zakupionych matek, odkładów i leków w ramach programu Wsparcia Pszczelarstwa 2017/2018r.

W biurze Stowarzyszenia można już odbierać leki ,(informacja, tel 530159167)

Zakończono sprzedaż matek pszczelich i leków w roku 2018

Można dokupić jeszcze leków na worozę, informacje w biurze Stowarzyszenia lub pod tel 530159167

Z dniem 27. 04. 2018r zakończyliśmy sprzedaż leków z  powodu wykorzystania środków przydzielonych przez KOWR na dopłaty do leków w ramach programu wsparcia pszczelarstwa na sezon 2017/2018r ,

Ponieważ KOWR przedłużył termin składania wniosków w ramach programu wsparcia pszczelarstwa na sezon 2018/2019r, przyjmujemy zamówienia od pszczelarzy do 18. 05. 2018r

Od 3 kwietnia 2018r Stowarzyszenie zawiera umowy z pszczelarzami na zakup zamówionego sprzętu w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2017/2018r. Informacja tel. 530159167

W ramach Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2017/2018 przyjmujemy zamówienia na matki pszczele, leki.

Przyjmujemy zamówienia na sprzęt pszczelarski na sezon 2018/2019 do 20. 04. 2018r.

OD 26. 09 .2017R DO 10. 11. 2018R PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO W RAMACH DOFINANSOWANIA NA SEZON 2117/ 2018 R. Biuro czynne wtorki i piątki w godz. 8 – 14.

Mamy już dane dotyczące Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2017/ 2018r (projekty składamy do 30. 11. 2017r)  i 2018/ 2019r.( projekty składamy do 28.04.2018r)   Ilość rodzin do programu będzie przyjmowany na dzień 30. 09. 2017r. dla obu sezonów.

Pszczelarzy korzystających z zakupu z dofinansowaniem matek pszczelich,odkładów pszczelich, leków oraz sprzętu prosimy o uregulowanie składek członkowskich i ulowych. Po otrzymaniu ofert od producentów sprzętu zaczniemy przyjmować zamówienia na zakup sprzętu na sezon 2017/2018r.( około 3. 10. 2017r)

Wszelkie informacje w biurze Stowarzyszenia lub tel-530159167

Osoby które poprzez Stowarzyszenie zakupili leki na worrozę, matki pszczele i odkłady pszczele prosimy o pilne odbieranie refundacji z ARR.

Pieniądze wypłacane będą od wtorku 5 wrzenia 2017r w biurze Stowarzyszenia we wtorki i piątki w godz. 8 do 14.

Od 25 lipca 2017r. w biurze Stowarzyszenia można odbierać zamówione leki na warozę.

W ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2016/2017r. mamy jeszcze do sprzedaży BIOWAR i APIWAROL. Szczegóły w biurze. Można dodatkowo dokupić.

25 kwietnia 2017r. przyjęto ostatnie zamówienia na matki pszczele i odkłady w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 1016/2017 ( pula przydziału dotacji przez ARR została wyczerpana). Pozostały jeszcze leki przeciwko warozie.

 

Od 3 marca 2017r w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2016/2017 przyjmujemy zamówienia na matki pszczele, odkłady oraz leki do zwalczania warozy,

Zakup sprzętu 2016/ 2017 – podpisywanie umów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od wtorku 14. 04. 2020r. biuro czynne normalnie- wtorki, środy i piątki od 8 do 14 godz. Można robić przedpłaty na leki, matki, odkłady, dokonywać zakupów węzy, ramek ulowych itp. Prosimy aby nie wszyscy przychodzili rano. Należy zachować szczególną ostrożność z powodu korona wirusa.

Pszczelarzy którzy podpisali zamówienie na zakup sprzętu w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2016/2017 rok prosimy o podpisywanie umów w biurze Stowarzyszenia. Agencja Rynku Rolnego podpisała ze Stowarzyszeniem umowę na zakup- leków, matek pszczelich, odkładów pszczelich obniżając kwoty dofinansowań do każdego wniosku. Z wniosku o zakup sprzętu przydzielono nam o 31 % mniej pieniędzy, co oznacza dofinansowanie do zakupionego sprzętu dla pszczelarza nie 60% lecz 40% (wartości netto). Aby uzyskać dopłatę 60%, część pszczelarzy musiałaby zrezygnować z zakupu.

Agencja Rynku Rolnego ogłosiła program wsparcia pszczelarstwa na kolejne 3 lata.

Strona  ARR – www.arr.gov.pl

W poniższym linku warunki ubiegania się o wsparcie.

http://www.arr.gov.pl/data/01644/warunki_wpm_2016.pdf