Kontakt

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

ul. Gustawa Morcinka 1
25-332 Kielce

NiP: 657-29-15-264
Regon: 260794441
KRS: 000051995

Biuro czynne – wtorki, środy, piątki w godz. 8 – 14 godz

tel: 530-159-167
e-mail: kontakt@pszczelarzekielce.pl
strona internetowa: www.pszczelarzekielce.pl

Prezes  – Wiesław Sochacz 
tel: 604-221-426

Bieżący rachunek bankowy (w PLN)
598493 0004 0000 0063 0571 0001