O Nas

Celem Stowarzyszenia jest

1)  zrzeszanie pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa w celu zintegrowania środowiska i kontynuowanie kilkusetletniej tradycji bartnictwa na Ziemi Świętokrzyskiej;

2)  reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec administracji państwowej,
oraz samorządów terytorialnych i innych organizacji;

3)  inicjowanie oraz udzielanie pomocy w unowocześnianiu gospodarstw pasiecznych;

4)  upowszechnianie wiedzy z zakresu pszczelarstwa i ochrony środowiska;

5)  działanie na rzecz rozwoju pszczelarstwa, jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego;

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy  zrzesza około 380 członków,oraz dwie firmy jako Członkowie Honorowi. Opiekuje się około 10600 rodzinami pszczelimi. Siedziba  mieści się w budynku Rodzinnych Ogródków MAGNOLIA w Kielcach ul. Gustawa Morcinka 1. Posiadamy swój sztandar od 2014roku. Przez cały rok, we wtorki, środy i piątki, pełnimy dyżury, służąc radom i pomocą wszystkim zainteresowanym pszczelarzom. Wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W sezonie jesienno- zimowym,(6 miesięcy),  raz w miesiącu, organizujemy spotkania szkoleniowe z udziałem wykładowców z całego kraju. Każdego roku organizujemy spotkanie opłatkowe z dziękczynną mszą św. w kaplicy pszczelarskiej  kościoła pw. Maksymiliana Kolbe w Kielcach. Zasłużeni pszczelarze otrzymują odznaki honorowe i dyplomy. Inny ważny aspekt naszej działalności to pomoc pszczelarzom  w uzyskaniu dofinansowania z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce. Pszczelarze korzystają z dofinansowania do matek pszczelich, odkładów pszczelich, leków, sprzętu pszczelarskiego oraz przyczep do przewozu rodzin pszczelich. Dla uczczenia 380 rocznicy Cechu Bartników Klucza Kieleckiego wydaliśmy broszurę (5000 szt.) opisującą dzieje bartnictwa   świętokrzyskiego, oraz współczesną działalność naszego Koła. W celu promocji produktów  pszczelich   wydaliśmy broszurę- Świętokrzyskie Kraina Miodem Płynąca (w nakładzie 7000 szt.) opisującą wszystkie produkty pszczele i przeznaczoną głównie dla konsumentów. Jako zrzeszeni pszczelarze uczestniczymy w większości imprez pszczelarskich organizowanych w terenie. Ponadto organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne,  gdzie jednym z głównych celów jest poznawanie  gospodarki pasiecznej  w  innych regionach i krajach. Dla mieszkańców miasta organizujemy kiermasze produktów z pasieki.

Sztandar Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

                                              

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy posiada swoje odznaki honorowe

W biurze naszego Stowarzyszenia stoi popiersie ks. dr. Dzierżona naturalnej wielkości.

Kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach z kaplicą pszczelarską.

Kaplica pszczelarska w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach.

W kaplicy pszczelarskiej, znajdują się – obraz św.Ambrożego, posąg św. Ambrożego oraz w oknach witraże świętych.

Na placu obok budynku Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach stoi pomnik poświęcony pszczole.

Województwo Świętokrzyskie słynie z miodu spadziowego ze spadzi iglastej. Świętokrzyski miód spadziowy został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych.

Członkowie Honorowi – Sympatycy