Członkowie Honorowi – Sympatycy

VIVE Textile Recycling Sp. z o. o.

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce