PROGRAM WSPARCIA PSZCZELARSTWA

Od 3. 03.203R do końca marca 2023r zapraszamy do biura Stowarzyszenia na dokonywanie zapisów i przedpłat na leki, matki pszczele, odkłady sprzęt pszczelarski

Prev SPOTKANIE SZKOLENIOWE
Next INTERWENCJA W SEKTORZE PSZCZELARSKIM

Leave a comment