WSPARCIE PSZCZELARSTWA w 2023r

Pszczelarze chcący korzystać z dopłaty do zakupów – sprzętu, leków , matek pszczelich, odkładów muszą posiadać wpis do ewidencji producentów nadany przez ARiMR , tak zwany EP.

Natomiast zakupujący – sprzęt, matki pszczele, muszą dodatkowo mieć zarejestrowany Rolniczy Handel Detaliczny lub Sprzedaż Bezpośrednią u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Dokumenty dostarczyć do biura Stowarzyszenia do końca marca 2023r i opłacić składki członkowskie.

Więcej informacji w biurze lub pod tel. 530159167

Prev SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNE
Next SPOTKANIE SZKOLENIOWE

Leave a comment