DARMOWA WEZA

Zarząd Ś.S.P. informuje, że od 25. 10. 2022r do 09. 11. 2022r wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Kielc zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy.

Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub pod tel. 530 159 167.

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022r.

Prev WYPŁATY PIENIĘDZY
Next SPOTKANIE SZKOLENIOWE

Leave a comment