20 zł. do przezimowanej rodziny pszczelej

Do 30. 06. 2021r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia 20 zł do przezimowanej rodziny. Tel Agencji – 41 3346110, Kielce ul Magazynowa 4.

Należ rozpocząć od Powiatowego Lekarza Weterynarii, aktualizować ilość rodzin zgłoszonych w urzędzie oraz wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości pasieki wpisanej do rejestru P.L.W. (potrzebne jako załącznik do wniosku do A.R i M. R.) Tel. weterynarii Kielce- 413616527

WSZYSCY PSZCZELARZE MAJĄ COROCZNY OBOWIĄZEK AKTUALIZOWAĆ ILOŚĆ POSIADANYCH RODZIN PSZCZELICH. ( Jeśli się zmieniła )

Prev PROGRAM WSPARCIA PSZCZELARSTWA
Next INWERT

Leave a comment