ODWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy odwołuje zwołane na 22.03.2020r Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia. Powodem jest koronawirus.

Prev Zakup sprzętu
Next BIURO NIECZYNNE

Leave a comment