Spotkanie pszczelarzy Koła

27 pazdziernika 2013 roku w klubie CZARDASZ SADY w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie  pszczelarzy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach w sezonie jesienno- zimowym 2013/2014r. Prezes Koła Wiesław Sochacz przedstawił bieżące informacje dla zebranych około 150 pszczelarzy. Przedstawił prace wykonane przez Zarząd Koła i ocenę przekształcenia Koła w Stowarzyszenie Pszczelarzy, odejście ze struktur ŚZP i PZP. Zebrani pszczelarze dużą większością głosów wyrazili zgodę, aby Zarząd przystąpił do opracowania Statutu Koła i uzyskania osobowości prawnej Koła. W drugiej części spotkania kol.Stanisław Kwiecień przedstawił wybrane zagadnienia z gospodarki pasiecznej.

Prev Zwroty pieniędzy
Next Spotkanie szkoleniowe pszczelarzy RKP w Kielcach 17.11.2013r.

Leave a comment