Archiwum dla ‘Aktualności’ Kategoria

Zakup leków, matek, odkładów w 2015r, zamówienia na sprzęt na 1015/2016 rok

Marzec 29th, 2015

Osoby zainteresowane zakupem leków i matek prosimy o wpłacanie kaucji do 5 czerwca 2015 roku. Kaucję na odkłady  przyjmujemy do 8 maja 2015 roku.  Zamówienia na sprzęt , ule, lawety na sezon 2015/2016 składać do 5 maja 2015 roku.

 

Osoby zainteresowane zakupem leków i matek prosimy o wpłacanie kaucji do 5 czerwca 2015 roku.

Kaucję na odkłady  przyjmujemy do 8 maja 2015 roku.

 Zamówienia na sprzęt , ule, lawety na sezon 2015/2016 składać do 5 maja 2015 roku.

breaker

Sztandar Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Marzec 25th, 2015

Zarząd Stowarzyszenia zainicjował zbiórkę pieniędzy na sztandar. Prosimy chętnych o dobrowolne wpłaty w biurze Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia zainicjował zbiórkę pieniędzy na sztandar.

Prosimy chętnych o dobrowolne wpłaty w biurze Stowarzyszenia.

breaker

Spotkanie szkoleniowe 22 marca 2015 roku.

Marzec 22nd, 2015

W siedzibie RKP i ŚSP na terenie Ogrodów Działkowych ,,Magnolia’, odbyło się spotkanie szkoleniowe z możliwością zakupu i wymiany węzy pszczelej oferowanej przez firmę  APIfonia z Krynicy. Uczestnicy mogli zapoznać się z produktami i ulami z poliuretanu przedstawionymi  przez firmę ApiKoz z Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Pszczelarze mogli dokonać zakupu drobnego sprzętu pszczelarskiego,  oraz drzew [...]

 

W siedzibie RKP i ŚSP na terenie Ogrodów Działkowych ,,Magnolia’, odbyło się spotkanie szkoleniowe z możliwością zakupu i wymiany węzy pszczelej oferowanej przez firmę  APIfonia z Krynicy. Uczestnicy mogli zapoznać się z produktami i ulami z poliuretanu przedstawionymi  przez firmę ApiKoz z Szewnej koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Pszczelarze mogli dokonać zakupu drobnego sprzętu pszczelarskiego,  oraz drzew i krzewów miododajnych.

Wykładowcą na temat chorób pszczelich i sposobu ich leczenia był lekarz weterynarii Artur Arszułowicz.

breaker

Opłacanie składek czlonkowskich, spotkanie szkoleniowe 22. 03. 2015 r., węza pszczela

Marzec 13th, 2015

Prosimy o opłacanie składek członkowskich za 2015rok w biurze organizacji do końca kwietnia 2015 roku. Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach: składka członkowska – 35 zł plus 2,5 zł od rodziny pszczelej. Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy: składka członkowska – 10 zł plus 1,5 zł od rodziny pszczelej. Zapraszamy  pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa do wstępowania w [...]

 

Prosimy o opłacanie składek członkowskich za 2015rok w biurze organizacji do końca kwietnia 2015 roku.

Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach: składka członkowska – 35 zł plus 2,5 zł od rodziny pszczelej.

Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy: składka członkowska – 10 zł plus 1,5 zł od rodziny pszczelej.

Zapraszamy  pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa do wstępowania w szeregi  Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Do 22. marca 2015r przyjmujemy wpłaty na ubezpieczenie pasiek OC.( ostatni raz na spotkaniu szkoleniowym )

Wykładowcą na spotkaniu szkoleniowym 22 marca  będzie lekarz weter. Arszułowicz. Temat szkolenia- choroby pszczół i ich leczenie.

Pszczelarze będą mogli wymienić wosk na węzę- lub zakupić. Będzie można kupić drobny sprzęt pasieczny oraz sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

 

breaker

Nasiona nostrzyka dwuletniego

Marzec 10th, 2015

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy otrzymało darowiznę od Członka Zarządu Stowarzyszenia  kol. Mirka Cudzika, w postaci 100 kg. nasion nostrzyka białego. Pszczelarze mogą zakupić ( od 6 marca 2014r) nasiona w biurze Stowarzyszenia, uzyskane pieniądze przeznaczymy na działalność statutową. Dla kupujących gratis w postaci nasion przegorzanu.

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy otrzymało darowiznę od Członka Zarządu Stowarzyszenia  kol. Mirka Cudzika, w postaci 100 kg. nasion nostrzyka białego. Pszczelarze mogą zakupić ( od 6 marca 2014r) nasiona w biurze Stowarzyszenia, uzyskane pieniądze przeznaczymy na działalność statutową. Dla kupujących gratis w postaci nasion przegorzanu.

breaker

Trzechsetlecie Cechu Bartnego w Kielcach

Luty 28th, 2015

Na spotkaniu świąteczno- noworocznym 11 stycznia 2015 roku  prezes Wiesław Sochacz odczytał tekst podjętej uchwały przez Zarządy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Dodatkowo pszczelarze zebrani na spotkaniu 22 lutego 2015 roku otrzymali tekst uchwały  w Bartniku Świętokrzyskim ( biuletyn organizacji) Kielce 11.01.2015 Komunikat Zarządów RKP i ŚSP. Koleżanki i koledzy pszczelarze. [...]

 

Na spotkaniu świąteczno- noworocznym 11 stycznia 2015 roku  prezes Wiesław Sochacz odczytał tekst podjętej uchwały przez Zarządy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Dodatkowo pszczelarze zebrani na spotkaniu 22 lutego 2015 roku otrzymali tekst uchwały  w Bartniku Świętokrzyskim ( biuletyn organizacji)

Kielce 11.01.2015

Komunikat Zarządów RKP i ŚSP.

Koleżanki i koledzy pszczelarze.

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, a początek nowego roku to czas podejmowania ważnych postanowień dotyczących przyszłości.

Rok 2014 w naszej pszczelarskiej rodzinie był szczególnie pracowity i obfitował
w niezwykle ważne wydarzenia. Na Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach przyjęliśmy kilka postanowień, które w roku 2015 należy zrealizować.

Przypomnijmy, że w dniu 26 stycznia mija 386 lat, kiedy to biskup Marcin Szyszkowski nadał specjalny przywilej, utworzył Cech Bartny Klucza Kieleckiego
i Cisowskiego z siedzibą w Daleszycach.  Po 86 latach przychylając się do skarg i próśb bartników kieleckich, biskup Kazimierz Lubiński 9 marca 1715 roku ustanowił Cech Bartny
z ordynacją w Kielcach.

W roku 2014 pszczelarze kieleccy zrzeszeni w Rejonowym Kole Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy utworzyli niezależną, samorządną organizację – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Kielcach. Celem Stowarzyszenia, zapisanym
w statucie, jest zrzeszanie pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa w celu zintegrowania środowiska, kontynuowania kilkusetletniej tradycji bartnictwa na Ziemi Świętokrzyskiej.
W tę historię jest również wpisany bogaty dorobek naszego kieleckiego Koła. Niewiele jest organizacji środowiskowo- zawodowych, które mogą się poszczycić taką historią i tradycją.

Abyśmy mogli godnie uczcić ten bezprecedensowy fakt historyczny, w imieniu wybranych Organów Statutowych naszych organizacji ogłaszam rok 2015 rokiem jubileuszowym Trzechsetlecia Cechu Bartnego w Kielcach. Upoważnia nas do tego fakt,
że jesteśmy jedynym pełnoprawnym kontynuatorem tradycji Cechu Bartnego w Kielcach. Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy stuprocentową niezależność i samodzielność.

Życzymy sobie w naszej rodzinie pszczelarskiej wszystkiego, co najlepsze w domu, pasiece, rodzinie.

 

W imieniu Organów Statutowych

prezes Zarządu

Sochacz Wiesław.

breaker

Poszerzone posiedzenie Zarządu ŚZP 8 luty 2015r.

Luty 11th, 2015

Poszerzone posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach 8 lutego 2015 roku o Komisję Rewizyjną ŚZP, Sąd Koleżeński ŚZP, prezesów Kół ŚZP oraz przedstawicieli Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego- Bazyli Homiak i Zbigniew Wach. Wystąpienie Prezesa ŚZP zawierało omówienie spraw i problemów rozwiązanych od ostatniego spotkania z prezesami Kół. Poinformował zebranych o mnogości kontroli w ŚZP [...]

 

Poszerzone posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach 8 lutego 2015 roku o Komisję Rewizyjną ŚZP, Sąd Koleżeński ŚZP, prezesów Kół ŚZP oraz przedstawicieli Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego- Bazyli Homiak i Zbigniew Wach.

Wystąpienie Prezesa ŚZP zawierało omówienie spraw i problemów rozwiązanych od ostatniego spotkania z prezesami Kół. Poinformował zebranych o mnogości kontroli w ŚZP w wyniku, której już nałożono karę 3000 zł.

Na pytanie, „dlaczego Zarząd Koła Kieleckiego do tej pory nie dostał odpowiedzi na złożone we wrześniu 2014r  wnioski o nadanie odznaczenia PZP ( w liczbie 21) ?”- odpowiedziano, że „przyznano 4 odznaczenia, reszta wniosków zawierała błędy ortograficzne, a Zarząd nie ma obowiązku powiadamiania o swoich decyzjach wnioskodawców”.

Na pytanie, dlaczego Zarząd ŚZP nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Wyborczego po złożenie wotum nieufności dla Zarządu ŚZP podpisanego przez 25 delegatów ŚZP, zebrani usłyszeli, że złożone dokumenty z błędami merytorycznymi nie zobowiązywały do zwołania takiego Zjazdu.

Zarząd ŚZP usunął członka Zarządu Leszka Sekułę, a jego miejsce zajął pan Tadeusz Cieślak.

Księgowy Związku przedstawił sprawozdanie dotyczące przychodów i rozchodów Związku za 2014 rok oraz preliminarz budżetowy na 2015 rok. Z jego wystąpienia łatwo wyciągnąć wniosek, iż lokata bankowa ŚZP ciągle maleje.

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŚZP- Romana Krempica pokazało nieprawidłowości w działaniu Zarządu ŚZP. Udowodnił zebranym, że pan Nachyła Stefan jest nielegalnym delegatem z Koła Pszczelarzy z Chęcin, więc nie powinien być członkiem Zarządu ŚZP.

Wobec powyższego Zarząd ŚZP podjął uchwałę,wbrew Statutowi ŚZP o odwołaniu i usunięciu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŚZP- Romana Krempica i powołał nową osobę do Komisji.

Zebrani zgłosili następujące wnioski do realizacji przez Zarząd ŚZP:

- zostanie zorganizowane  szkolenie rzeczoznawców chorób pszczelich,

- wszyscy prezesi Kół otrzymają wyniki przeprowadzonych kontroli wszystkich instytucji w ŚZP,

- Zarząd ŚZP przedstawi na piśmie opinie prawną dotyczącą wyjaśnienia kwestii, czy na podstawie złożonych dokumentów do Zarządu ŚZP, powinien się odbyć Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy delegatów ŚZP.

Działania Zarządu ŚZP pokazują jednoznacznie, iż osoby ujawniające niewygodną dla Zarządu prawdę , nie zgadzające się z decyzjami Zarządu są w paradoksalny sposób usuwane z pełnionych funkcji.

Zarząd ŚZP zapomniał o tym, że to on ma służyć pszczelarzom, a nie odwrotnie.

breaker

Wsparcie pszczelarstwa na rok 2015/ 2016

Luty 4th, 2015

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy prosi o składanie ofert do programu Wsparcie Pszczelarstwa na lata 2015/ 2016. Dotyczy producentów : matek pszczelich, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego dofinansowanego, lawet do przewozu rodzin pszczelich, organizatorów szkoleń dla pszczelarzy, lekarzy weterynarii- rozprowadzających leki dla pszczół. Kontakt 604221426 lub 530159167.

 

Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy prosi o składanie ofert do programu Wsparcie Pszczelarstwa na lata 2015/ 2016.

Dotyczy producentów : matek pszczelich, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego dofinansowanego, lawet do przewozu rodzin pszczelich, organizatorów szkoleń dla pszczelarzy, lekarzy weterynarii- rozprowadzających leki dla pszczół.

Kontakt 604221426 lub 530159167.

breaker

Składki członkowskie RKP i ŚSP

Styczeń 27th, 2015

Prosimy o opłacanie składek członkowskich za 2015rok w biurze organizacji do końca kwietnia 2015 roku. Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach: składka członkowska – 35 zł plus 2,5 zł od rodziny pszczelej. Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy: składka członkowska – 10 zł plus 1,5 zł od rodziny pszczelej. Zapraszamy  pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa do wstępowania w [...]

 

Prosimy o opłacanie składek członkowskich za 2015rok w biurze organizacji do końca kwietnia 2015 roku.

Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach: składka członkowska – 35 zł plus 2,5 zł od rodziny pszczelej.

Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy: składka członkowska – 10 zł plus 1,5 zł od rodziny pszczelej.

Zapraszamy  pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa do wstępowania w szeregi  Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Do 20. marca 2015r przyjmujemy wpłaty na ubezpieczenie pasiek OC.

 

breaker

Szkolenie ze środków ARR

Styczeń 24th, 2015

Dla członków ŚZP- RKP odbędzie się szkolenie ze środków ARR  21 lutego 2015 roku u Hali Widowiskowo- Sportowej  w Kielcach ul. Żytnia 1. Rozpoczęcie o godz 8,30, czas trwania 8 godzin. Wykładowca Sławomir Trzybiński. Chętni  muszą zgłosić uczestnictwo u pani Lidii Morawskiej do 10. 02. 2015r.

 

Dla członków ŚZP- RKP odbędzie się szkolenie ze środków ARR  21 lutego 2015 roku u Hali Widowiskowo- Sportowej  w Kielcach ul. Żytnia 1. Rozpoczęcie o godz 8,30, czas trwania 8 godzin. Wykładowca Sławomir Trzybiński. Chętni  muszą zgłosić uczestnictwo u pani Lidii Morawskiej do 10. 02. 2015r.