Archiwum dla ‘Aktualności’ Kategoria

Zmarł Tadeusz Lisowski

Grudzień 24th, 2015

Z przykrością zawiadamiamy, że 23. 12. 2015r.  zmarł Tadeusz Lisowski ; wieloletni Członek Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, Członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Pogrzeb 29. 12. 2015 roku o godz. 13 w Odrowążku.

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 23. 12. 2015r.  zmarł Tadeusz Lisowski ; wieloletni Członek Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, Członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Pogrzeb 29. 12. 2015 roku o godz. 13 w Odrowążku.

breaker

Nadzwyczajne Walne Zebrania RKP i ŚSP

Grudzień 20th, 2015

W  dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1 w Kielcach odbyły się, kolejno  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Członkowie RKP jednogłośnie podjęli uchwały o rozwiązaniu z dniem 31. 12. 2015 roku struktur organizacyjnych Koła w Kielcach i [...]

 

W  dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1 w Kielcach odbyły się, kolejno  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Członkowie RKP jednogłośnie podjęli uchwały o rozwiązaniu z dniem 31. 12. 2015 roku struktur organizacyjnych Koła w Kielcach i przekazaniu sztandaru, akcesoriów pamiątkowych oraz dokumentacji Koła do utworzonego archiwum działalności i pamięci organizacji pszczelarzy kieleckich w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy.

Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy jednogłośnie przyjęli uchwały o kontynuowaniu kilkusetletniej tradycji  bartnictwa  na Ziemi Świętokrzyskiej, utworzeniu  archiwum działalności i pamięci organizacji pszczelarzy kieleckich w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy i przejęciu sztandaru, akcesoriów pamiątkowych oraz dokumentacji Koła.

breaker

Pielgrzymka na Jasną Górę

Grudzień 8th, 2015

6 grudnia 2015 roku pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy uczestniczyli w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę. Prezentowano sztandar Koła i pierwszy raz sztandar Stowarzyszenia, który zastał poświęcony. Uczestnicy złożyli dary ołtarza. Ogromnym nietaktem była forma i przekłamanie jakim było przedstawienie przez pana Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego – Tadeusza Sabata, [...]

 

6 grudnia 2015 roku pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy uczestniczyli w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę. Prezentowano sztandar Koła i pierwszy raz sztandar Stowarzyszenia, który zastał poświęcony. Uczestnicy złożyli dary ołtarza.

Ogromnym nietaktem była forma i przekłamanie jakim było przedstawienie przez pana Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego – Tadeusza Sabata, sztandaru Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy do poświęcenia jako ” sztandaru pszczelarzy z Kielc „. Mimo wcześniejszych ustaleń dotyczących faktu: czyj sztandar ma być poświęcony.  Nie ma takiej organizacji jak   ,, Pszczelarze z Kielc „. Chyba bardzo trudno Panu Prezydentowi wymówić  ,, sztandar Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy”.

Następnym poniżeniem pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy było odczytanie darczyńców składających Dary Ołtarza jako „Świętokrzyskie Zrzeszenie Pszczelarzy” – takiej organizacji też nie ma.

Nie wiem czy to dobrze jeśli w taki sposób chce się zataić istnienie Organizacji, która po roku działalności  zrzesza 323 członków opuszczających Świętokrzyski i Polski Związek Pszczelarski.

 

 

breaker

Spotkanie świąteczno- noworoczne

Grudzień 4th, 2015

10 stycznia 2016 roku odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9 w kościele pod wezwaniem M. M. Kolbe w Kielcach ul. Radostowa 4. Część oficjalna i biesiadna – godz. 11 w świetlicy Ogrodów Działkowych MAGNOLIA ul. G Morcinka 1, (siedziba Stowarzyszenia). Informacje i zapisy na udział [...]

 

10 stycznia 2016 roku odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9 w kościele pod wezwaniem M. M. Kolbe w Kielcach ul. Radostowa 4.

Część oficjalna i biesiadna – godz. 11 w świetlicy Ogrodów Działkowych MAGNOLIA ul. G Morcinka 1, (siedziba Stowarzyszenia).

Informacje i zapisy na udział w części oficjalnej i biesiadnej w biurze ŚSP z odpłatnością 60 zł od osoby ( ilość miejsc ograniczona).

breaker

Spotkanie szkoleniowe 29 listopad 2015r

Listopad 29th, 2015

29 listopad 2015r w siedzibie organizacji odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe dla członków RKP i ŚSP. Zaproszonym prelegentem był, Mieczysław Janik- właściciel  200 pniowej pasieki, hodowca matek pszczelich i odkładów pszczelich. Przedstawił gospodarkę pasieczną, tworzenie odkładów pszczelich na podstawie swoich doświadczeń i nabytej praktyki.

 

29 listopad 2015r w siedzibie organizacji odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe dla członków RKP i ŚSP. Zaproszonym prelegentem był, Mieczysław Janik- właściciel  200 pniowej pasieki, hodowca matek pszczelich i odkładów pszczelich. Przedstawił gospodarkę pasieczną, tworzenie odkładów pszczelich na podstawie swoich doświadczeń i nabytej praktyki.

breaker

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RKP i ŚSP

Listopad 27th, 2015

Zarządy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RKP i ŚSP w dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1, w Kielcach o godz. 10., kolejno po sobie.  

 

Zarządy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RKP i ŚSP w dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1, w Kielcach o godz. 10., kolejno po sobie.

 

breaker

Szkolenie 29 listopad 2015r.

Listopad 13th, 2015

Wysłuchamy wykładu Pana Janik Mieczysława, byłego dyrektora, nauczyciela Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Dziś jako wieloletni właściciel pasieki, hodowca matek, odkładów, podzieli się swoją wiedzą z nami.

 

Wysłuchamy wykładu Pana Janik Mieczysława, byłego dyrektora, nauczyciela Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Dziś jako wieloletni właściciel pasieki, hodowca matek, odkładów, podzieli się swoją wiedzą z nami.

breaker

Pielgrzymka do Częstochowy

Listopad 12th, 2015

Tradycyjnie, jak co rok,  Zarządy RKP i ŚSP organizują 7 grudnia 2015 roku wyjazd pielgrzymkowy do Częstochowy na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 7 z parkingu obok Hali Widowiskowo Sportowej ul. Żytnia w Kielcach. . Po mszy św. odbędzie się poświęcenie sztandaru Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.Zapisy chętnych w biurze organizacji.

 

Tradycyjnie, jak co rok,  Zarządy RKP i ŚSP organizują 7 grudnia 2015 roku wyjazd pielgrzymkowy do Częstochowy na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 7 z parkingu obok Hali Widowiskowo Sportowej ul. Żytnia w Kielcach. . Po mszy św. odbędzie się poświęcenie sztandaru Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.Zapisy chętnych w biurze organizacji.

breaker

Spotkanie pszczelarzy RKP i ŚSP

Październik 25th, 2015

25 pażdziernika 2015 roku odbyło się pierwsze w sezonie 1015/2016 r. spotkanie szkoleniowe dla pszczelarzy Koła i Stowarzyszenia. Gośćmi zaproszonymi byli właśćiciele pasieki wędrownej BURNAT z Chojnika za Tarnowem, Kornel i Błażej Burnat-  zarazem producenci uli styropianowych, odkładów pszczelich i pakietów. Przedstawili swoje ule i  gospodarkę pasieczną. W ramach reklamy darowali kompletny ul styropianowy dla [...]

 

25 pażdziernika 2015 roku odbyło się pierwsze w sezonie 1015/2016 r. spotkanie szkoleniowe dla pszczelarzy Koła i Stowarzyszenia. Gośćmi zaproszonymi byli właśćiciele pasieki wędrownej BURNAT z Chojnika za Tarnowem, Kornel i Błażej Burnat-  zarazem producenci uli styropianowych, odkładów pszczelich i pakietów. Przedstawili swoje ule i  gospodarkę pasieczną. W ramach reklamy darowali kompletny ul styropianowy dla Stowarzyszenia. Prezes Organizacji Wiesław Sochacz przedstawił bieżące informacje organizacyjne, sprawy do rozwiązania przez Organizacje. Kolega Gienek Gromada przedstawił prawidłowy sposób walki z warozą, wykazał błędy popełniane przez pszczelarzy. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej ŚZP  Roman Krempic przedstawił nieprawidłowości w Świętokrzyskim Związku Pszczelarzy, toczące się postępowania w sadach przeciwko Zarządowi ŚZP.

breaker

Zwroty od zakupionego sprzętu, leków, matek i odkładów

Październik 21st, 2015

Pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, którzy w sezonie 2014/2015r. zakupili sprzęt pszczelarski poprzez ŚZP mogą odbierać zwroty refundacji w biurze ŚZP. Natomiast, ci którzy zakupili leki, matki, odkłady od 27 pażdziernika 2015 roku mogą zwroty odbierać w biurze Koła. Termin odbierania refundacji do 20 listopada 2015 roku

 

Pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, którzy w sezonie 2014/2015r. zakupili sprzęt pszczelarski poprzez ŚZP mogą odbierać zwroty refundacji w biurze ŚZP.

Natomiast, ci którzy zakupili leki, matki, odkłady od 27 pażdziernika 2015 roku mogą zwroty odbierać w biurze Koła. Termin odbierania refundacji do 20 listopada 2015 roku