Archiwum dla ‘Aktualności’ Kategoria

Składki członkowskie i OC pasiek

Styczeń 20th, 2016

Prosimy o opłacanie składek członkowskich w naszym biurze ( biuro czynne we wtorki i piątki w godz 8 – 14 ). Składka członkowska 30 zł, składka ulowa 1,5 zł. Nowi członkowie, plus wpisowe 30 zł. Osoby chcące korzystać z możliwości zakupu z refundacją w sezonie 2016/ 2017 r, leków, matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego, przyczep, [...]

 

Prosimy o opłacanie składek członkowskich w naszym biurze ( biuro czynne we wtorki i piątki w godz 8 – 14 ). Składka członkowska 30 zł, składka ulowa 1,5 zł. Nowi członkowie, plus wpisowe 30 zł.

Osoby chcące korzystać z możliwości zakupu z refundacją w sezonie 2016/ 2017 r, leków, matek pszczelich, odkładów, sprzętu pszczelarskiego, przyczep, muszą zapłacić składki do 30. 04. 2016 roku. Reszta członków składki płaci do końca 2016 roku.

Na ubezpieczanie OC pasiek zbieramy opłaty do  15. 03. 2016 r.

 

breaker

Spotkanie świąteczno – noworoczne

Styczeń 13th, 2016

10 stycznia 2016 roku odbyło się coroczne i nadal kontynuowane spotkanie świąteczno- noworoczne pszczelarzy  Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Spotkanie rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach. Uczestniczyli przedstawiciele i sztandary; Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lipskiej, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Zagnańsku i Ostrowcu Świętokrzyskim, poczet sztandarowy z nowym sztandarem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, [...]

 

10 stycznia 2016 roku odbyło się coroczne i nadal kontynuowane spotkanie świąteczno- noworoczne pszczelarzy  Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Spotkanie rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Kielcach. Uczestniczyli przedstawiciele i sztandary; Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lipskiej, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Zagnańsku i Ostrowcu Świętokrzyskim, poczet sztandarowy z nowym sztandarem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, licznie przybyli pszczelarze, członkowie ich rodzin i sympatycy pszczelarstwa. Dalsza część spotkania odbyła się w siedzibie stowarzyszenia.  Nastąpiło tu uroczyste i ceremonialne przekazanie sztandaru stowarzyszenia Zarządowi  Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.  Zasłużeni pszczelarze  ŚSP otrzymali  podziękowania i dyplomy za wniesiony wkład w rozwój pszczelarstwa świętokrzyskiego. Zebrani składali sobie życzenia, przy muzyce  biesiadowali do późnych godzin wieczornych.

breaker

Komisja Statutowa

Styczeń 4th, 2016

29 grudnia 2015 roku  Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy ,w celu dokonania zmian w statucie, powołał  Komisję Statutową. Komisja ta prosi członków o zgłaszanie ewentualnych pomysłów bądź propozycji do statutu. Zgłoszone postulaty będą konsultowane na szkoleniu w lutym bądź marcu. Ewentualne propozycje zgłaszać do biura Stowarzyszenia bądz droga e-mailową.  

 

29 grudnia 2015 roku  Zarząd Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy ,w celu dokonania zmian w statucie, powołał  Komisję Statutową. Komisja ta prosi członków o zgłaszanie ewentualnych pomysłów bądź propozycji do statutu.

Zgłoszone postulaty będą konsultowane na szkoleniu w lutym bądź marcu.

Ewentualne propozycje zgłaszać do biura Stowarzyszenia bądz droga e-mailową.

 

breaker

Zmarł Tadeusz Lisowski

Grudzień 24th, 2015

Z przykrością zawiadamiamy, że 23. 12. 2015r.  zmarł Tadeusz Lisowski ; wieloletni Członek Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, Członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Pogrzeb 29. 12. 2015 roku o godz. 13 w Odrowążku.

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 23. 12. 2015r.  zmarł Tadeusz Lisowski ; wieloletni Członek Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, Członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Pogrzeb 29. 12. 2015 roku o godz. 13 w Odrowążku.

breaker

Nadzwyczajne Walne Zebrania RKP i ŚSP

Grudzień 20th, 2015

W  dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1 w Kielcach odbyły się, kolejno  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Członkowie RKP jednogłośnie podjęli uchwały o rozwiązaniu z dniem 31. 12. 2015 roku struktur organizacyjnych Koła w Kielcach i [...]

 

W  dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1 w Kielcach odbyły się, kolejno  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Członkowie RKP jednogłośnie podjęli uchwały o rozwiązaniu z dniem 31. 12. 2015 roku struktur organizacyjnych Koła w Kielcach i przekazaniu sztandaru, akcesoriów pamiątkowych oraz dokumentacji Koła do utworzonego archiwum działalności i pamięci organizacji pszczelarzy kieleckich w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy.

Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy jednogłośnie przyjęli uchwały o kontynuowaniu kilkusetletniej tradycji  bartnictwa  na Ziemi Świętokrzyskiej, utworzeniu  archiwum działalności i pamięci organizacji pszczelarzy kieleckich w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy i przejęciu sztandaru, akcesoriów pamiątkowych oraz dokumentacji Koła.

breaker

Pielgrzymka na Jasną Górę

Grudzień 8th, 2015

6 grudnia 2015 roku pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy uczestniczyli w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę. Prezentowano sztandar Koła i pierwszy raz sztandar Stowarzyszenia, który zastał poświęcony. Uczestnicy złożyli dary ołtarza. Ogromnym nietaktem była forma i przekłamanie jakim było przedstawienie przez pana Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego – Tadeusza Sabata, [...]

 

6 grudnia 2015 roku pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy uczestniczyli w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę. Prezentowano sztandar Koła i pierwszy raz sztandar Stowarzyszenia, który zastał poświęcony. Uczestnicy złożyli dary ołtarza.

Ogromnym nietaktem była forma i przekłamanie jakim było przedstawienie przez pana Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego – Tadeusza Sabata, sztandaru Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy do poświęcenia jako ” sztandaru pszczelarzy z Kielc „. Mimo wcześniejszych ustaleń dotyczących faktu: czyj sztandar ma być poświęcony.  Nie ma takiej organizacji jak   ,, Pszczelarze z Kielc „. Chyba bardzo trudno Panu Prezydentowi wymówić  ,, sztandar Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy”.

Następnym poniżeniem pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy było odczytanie darczyńców składających Dary Ołtarza jako „Świętokrzyskie Zrzeszenie Pszczelarzy” – takiej organizacji też nie ma.

Nie wiem czy to dobrze jeśli w taki sposób chce się zataić istnienie Organizacji, która po roku działalności  zrzesza 323 członków opuszczających Świętokrzyski i Polski Związek Pszczelarski.

 

 

breaker

Spotkanie świąteczno- noworoczne

Grudzień 4th, 2015

10 stycznia 2016 roku odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9 w kościele pod wezwaniem M. M. Kolbe w Kielcach ul. Radostowa 4. Część oficjalna i biesiadna – godz. 11 w świetlicy Ogrodów Działkowych MAGNOLIA ul. G Morcinka 1, (siedziba Stowarzyszenia). Informacje i zapisy na udział [...]

 

10 stycznia 2016 roku odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9 w kościele pod wezwaniem M. M. Kolbe w Kielcach ul. Radostowa 4.

Część oficjalna i biesiadna – godz. 11 w świetlicy Ogrodów Działkowych MAGNOLIA ul. G Morcinka 1, (siedziba Stowarzyszenia).

Informacje i zapisy na udział w części oficjalnej i biesiadnej w biurze ŚSP z odpłatnością 60 zł od osoby ( ilość miejsc ograniczona).

breaker

Spotkanie szkoleniowe 29 listopad 2015r

Listopad 29th, 2015

29 listopad 2015r w siedzibie organizacji odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe dla członków RKP i ŚSP. Zaproszonym prelegentem był, Mieczysław Janik- właściciel  200 pniowej pasieki, hodowca matek pszczelich i odkładów pszczelich. Przedstawił gospodarkę pasieczną, tworzenie odkładów pszczelich na podstawie swoich doświadczeń i nabytej praktyki.

 

29 listopad 2015r w siedzibie organizacji odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe dla członków RKP i ŚSP. Zaproszonym prelegentem był, Mieczysław Janik- właściciel  200 pniowej pasieki, hodowca matek pszczelich i odkładów pszczelich. Przedstawił gospodarkę pasieczną, tworzenie odkładów pszczelich na podstawie swoich doświadczeń i nabytej praktyki.

breaker

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RKP i ŚSP

Listopad 27th, 2015

Zarządy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RKP i ŚSP w dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1, w Kielcach o godz. 10., kolejno po sobie.  

 

Zarządy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RKP i ŚSP w dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1, w Kielcach o godz. 10., kolejno po sobie.

 

breaker

Szkolenie 29 listopad 2015r.

Listopad 13th, 2015

Wysłuchamy wykładu Pana Janik Mieczysława, byłego dyrektora, nauczyciela Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Dziś jako wieloletni właściciel pasieki, hodowca matek, odkładów, podzieli się swoją wiedzą z nami.

 

Wysłuchamy wykładu Pana Janik Mieczysława, byłego dyrektora, nauczyciela Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Dziś jako wieloletni właściciel pasieki, hodowca matek, odkładów, podzieli się swoją wiedzą z nami.