DARMOWA WĘZA

Zarząd Ś.S.P. informuje, że od 20. 10. 2023r do 14. 11. 2023r wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Kielc zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy.

Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub pod tel. 530 159 167.

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2023r.

Prev Terminy spotkań szkoleniowych
Next ZWROTY PIENIĘDZY

Leave a comment