DARMOWA WĘZA

Zarząd Ś.S.P. informuje, że od 13. 10. 2021r do 06. 11. 2021r wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Kielc zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy.

Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub pod tel. 530 159 167.

Prev Otwarcie Uloterapi i warsztaty pszczelarskie dla mieszkańców Kielc

Leave a comment