Spotkanie szkoleniowe

23,02.2020r odbyło się kolejne w sezonie szkoleniowym 2019/2020r spotkanie szkoleniowe. Prezes Stowarzyszenia Wiesław Sochacz przedstawił zebranym bieżące sprawy z działalności organizacji. Zaproszonym prelegentem był Wojciech Pelczar-znany hodowca matek pszczelich, pszczelarz gospodarujący na 250 rodzinach pszczelich. Omówił temat prowadzonej przez siebie selekcji pszczół w kierunku odporności na bakteryjne, grzybiczne, wirusowe choroby czerwiu pszczelego.Drugim tematem była gospodarka pasieczna prowadzona przez siebie na swoich pasiekach.

Prev Spotkanie szkoleniowe 23. 02. 2020r
Next Zakup sprzętu

Leave a comment