Zebranie Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świetokrzyskim

       Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy – Wiesław Sochacz  i Ryszard Kowalski zostali zaproszeni na zebranie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim, które odbyło się 01 września 2019 r.  Zaproszenie wypłynęło od Zarządu tamtejszego Koła. W porządku obrad znalazły się tam bieżące sprawy i wyznaczenie terminu Walnego Zebrania Członków Koła na dzień 29.09 .2019r., po czym prezes – Józef Misiura zakończył zebranie. I od tego momentu zaczęło być „ciekawie”. Otóż na zebranie przybył również pan Andrzej Dąbrowski – prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku  Pszczelarzy oraz Janusz Jabko, nota bene przez nikogo niezapraszani. Ni stąd ni zowąd przedstawił decyzje Zarządu ŚZP o zawieszeniu Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu i powołaniu, do czasu Walnego Zebrania Koła, tymczasowego Zarządu tegoż Koła. Absurdalność wystąpienia pana Dąbrowskiego spotęgował jeszcze fakt, że nie potrafił on wyjaśnić podstawy prawnej, ani nawet osobistych racji takiej decyzji. Nawet gdyby ktoś bardzo starał się nie oceniać takiego zachowania, to nie da się stwierdzić jego dojrzałości. Jest przecież oczywiste, że organizacje pszczelarskie nie rządzą się takimi prawami jak podległość partyjna, czyżby prezesowi Dąbrowskiemu pomyliły się mównice?  Oczywiście na sali zapanowało wtedy oburzenie i chaos spowodowany wystąpieniem pana Dąbrowskiego. Zebrani pszczelarze z wielkim niesmakiem opuścili salę.

Prev Rolniczy Handel Detaliczny
Next Biuro Stowarzyszenia

Leave a comment