Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2020-2022

NOWOŚĆ 

     Aby pszczelarz mógł ubiegać się o dopłatę przy zakupie sprzętu objętego dofinansowaniem musi w sposób legalny zbywać produkty pszczele (np. w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego). Do 01. 10. 2019r musi przedstawić dokument upoważniajcy go do zapisania się do Programu. Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia.

Prev Spotkanie integracyjne, kiermasz
Next Rolniczy Handel Detaliczny

Leave a comment