Konferencja u leśników

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu zorganizowała 25 i 26 października 2017r w Jedlni- Letnisku konferencję pt. Rola projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów ukierunkowana na poprawę ekosystemów leśnych jako środowiska bytowania pszczół. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli  w tym wydarzeniu. Poruszono tam takie tematy jak:  zdrowa żywność z polskich lasów, baza pożytkowa pszczół, znaczenie roślin pożytkowych w gospodarce pasiecznej, fakty i mity miejskiego pszczelarzenia (ule na dachu), wsparcie dla pszczelarstwa, bartnictwo- ( historia, hodowla w barciach, możliwość finansowania ).

Towarzyszące wydarzenia; prezentacja zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej dotyczących bartnictwa i pszczelarstwa, instruktaż dziania barci i kłód, pokaz  wchodzenia na leziwie, wystawa fotograficzna oraz promocja książki pt.Ostatni Bartnicy Europy

Hasłem konferencji było ,,Dobre z Lasu”, ,,Pszczoły wracają do lasu”.

Prev Spotkanie pszczelarzy
Next Spotkanie szkoleniowe 26 listopad 2017r.

Leave a comment