SPRZEDAŻ LEKÓW, MATEK

Od 3 marca 2017 roku w ramach Programu Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2016/2017 przyjmujemy zamówienia na matki pszczele, odkłady oraz leki do zwalczania warrozy.

Prev List gratulacyjny
Next Spotkanie pszczelarskie

Leave a comment