Zakup matek pszczelich, odkładów i leków

Pszczelarze którzy opłacili składki członkowskie w Stowarzyszeniu do 30 kwietnia 2015 roku mogą dokonywać przedpłat na matki pszczele, odkłady i leki przeciw warozie od 22 marce 2016 roku w biurze.

Prev Terminy spotkań
Next Spoptkanie szkoleniowe 28.02.2016 roku

Leave a comment