Archiwum dla Grudzień, 2015

Zmarł Tadeusz Lisowski

Grudzień 24th, 2015

Z przykrością zawiadamiamy, że 23. 12. 2015r.  zmarł Tadeusz Lisowski ; wieloletni Członek Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, Członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Pogrzeb 29. 12. 2015 roku o godz. 13 w Odrowążku.

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 23. 12. 2015r.  zmarł Tadeusz Lisowski ; wieloletni Członek Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach, Członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Pogrzeb 29. 12. 2015 roku o godz. 13 w Odrowążku.

breaker

Nadzwyczajne Walne Zebrania RKP i ŚSP

Grudzień 20th, 2015

W  dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1 w Kielcach odbyły się, kolejno  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Członkowie RKP jednogłośnie podjęli uchwały o rozwiązaniu z dniem 31. 12. 2015 roku struktur organizacyjnych Koła w Kielcach i […]

 

W  dniu 13. 12. 2015 roku w Domu Działkowca MAGNOLIA ul. Gustawa Morcinka 1 w Kielcach odbyły się, kolejno  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Członkowie RKP jednogłośnie podjęli uchwały o rozwiązaniu z dniem 31. 12. 2015 roku struktur organizacyjnych Koła w Kielcach i przekazaniu sztandaru, akcesoriów pamiątkowych oraz dokumentacji Koła do utworzonego archiwum działalności i pamięci organizacji pszczelarzy kieleckich w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy.

Członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy jednogłośnie przyjęli uchwały o kontynuowaniu kilkusetletniej tradycji  bartnictwa  na Ziemi Świętokrzyskiej, utworzeniu  archiwum działalności i pamięci organizacji pszczelarzy kieleckich w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy i przejęciu sztandaru, akcesoriów pamiątkowych oraz dokumentacji Koła.

breaker

Pielgrzymka na Jasną Górę

Grudzień 8th, 2015

6 grudnia 2015 roku pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy uczestniczyli w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę. Prezentowano sztandar Koła i pierwszy raz sztandar Stowarzyszenia, który zastał poświęcony. Uczestnicy złożyli dary ołtarza. Ogromnym nietaktem była forma i przekłamanie jakim było przedstawienie przez pana Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego – Tadeusza Sabata, […]

 

6 grudnia 2015 roku pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy uczestniczyli w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę. Prezentowano sztandar Koła i pierwszy raz sztandar Stowarzyszenia, który zastał poświęcony. Uczestnicy złożyli dary ołtarza.

Ogromnym nietaktem była forma i przekłamanie jakim było przedstawienie przez pana Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego – Tadeusza Sabata, sztandaru Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy do poświęcenia jako ” sztandaru pszczelarzy z Kielc „. Mimo wcześniejszych ustaleń dotyczących faktu: czyj sztandar ma być poświęcony.  Nie ma takiej organizacji jak   ,, Pszczelarze z Kielc „. Chyba bardzo trudno Panu Prezydentowi wymówić  ,, sztandar Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy”.

Następnym poniżeniem pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy było odczytanie darczyńców składających Dary Ołtarza jako „Świętokrzyskie Zrzeszenie Pszczelarzy” – takiej organizacji też nie ma.

Nie wiem czy to dobrze jeśli w taki sposób chce się zataić istnienie Organizacji, która po roku działalności  zrzesza 323 członków opuszczających Świętokrzyski i Polski Związek Pszczelarski.

 

 

breaker

Spotkanie świąteczno- noworoczne

Grudzień 4th, 2015

10 stycznia 2016 roku odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9 w kościele pod wezwaniem M. M. Kolbe w Kielcach ul. Radostowa 4. Część oficjalna i biesiadna – godz. 11 w świetlicy Ogrodów Działkowych MAGNOLIA ul. G Morcinka 1, (siedziba Stowarzyszenia). Informacje i zapisy na udział […]

 

10 stycznia 2016 roku odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne pszczelarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Rozpoczęcie mszą św. o godz. 9 w kościele pod wezwaniem M. M. Kolbe w Kielcach ul. Radostowa 4.

Część oficjalna i biesiadna – godz. 11 w świetlicy Ogrodów Działkowych MAGNOLIA ul. G Morcinka 1, (siedziba Stowarzyszenia).

Informacje i zapisy na udział w części oficjalnej i biesiadnej w biurze ŚSP z odpłatnością 60 zł od osoby ( ilość miejsc ograniczona).