Spotkanie szkoleniowe 29 listopad 2015r

29 listopad 2015r w siedzibie organizacji odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe dla członków RKP i ŚSP. Zaproszonym prelegentem był, Mieczysław Janik- właściciel  200 pniowej pasieki, hodowca matek pszczelich i odkładów pszczelich. Przedstawił gospodarkę pasieczną, tworzenie odkładów pszczelich na podstawie swoich doświadczeń i nabytej praktyki.

Prev Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RKP i ŚSP
Next Spotkanie świąteczno- noworoczne

Leave a comment