Trzechsetlecie Cechu Bartnego w Kielcach

Na spotkaniu świąteczno- noworocznym 11 stycznia 2015 roku  prezes Wiesław Sochacz odczytał tekst podjętej uchwały przez Zarządy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Dodatkowo pszczelarze zebrani na spotkaniu 22 lutego 2015 roku otrzymali tekst uchwały  w Bartniku Świętokrzyskim ( biuletyn organizacji)

Kielce 11.01.2015

Komunikat Zarządów RKP i ŚSP.

Koleżanki i koledzy pszczelarze.

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, a początek nowego roku to czas podejmowania ważnych postanowień dotyczących przyszłości.

Rok 2014 w naszej pszczelarskiej rodzinie był szczególnie pracowity i obfitował
w niezwykle ważne wydarzenia. Na Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach przyjęliśmy kilka postanowień, które w roku 2015 należy zrealizować.

Przypomnijmy, że w dniu 26 stycznia mija 386 lat, kiedy to biskup Marcin Szyszkowski nadał specjalny przywilej, utworzył Cech Bartny Klucza Kieleckiego
i Cisowskiego z siedzibą w Daleszycach.  Po 86 latach przychylając się do skarg i próśb bartników kieleckich, biskup Kazimierz Lubiński 9 marca 1715 roku ustanowił Cech Bartny
z ordynacją w Kielcach.

W roku 2014 pszczelarze kieleccy zrzeszeni w Rejonowym Kole Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy utworzyli niezależną, samorządną organizację – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Kielcach. Celem Stowarzyszenia, zapisanym
w statucie, jest zrzeszanie pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa w celu zintegrowania środowiska, kontynuowania kilkusetletniej tradycji bartnictwa na Ziemi Świętokrzyskiej.
W tę historię jest również wpisany bogaty dorobek naszego kieleckiego Koła. Niewiele jest organizacji środowiskowo- zawodowych, które mogą się poszczycić taką historią i tradycją.

Abyśmy mogli godnie uczcić ten bezprecedensowy fakt historyczny, w imieniu wybranych Organów Statutowych naszych organizacji ogłaszam rok 2015 rokiem jubileuszowym Trzechsetlecia Cechu Bartnego w Kielcach. Upoważnia nas do tego fakt,
że jesteśmy jedynym pełnoprawnym kontynuatorem tradycji Cechu Bartnego w Kielcach. Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy stuprocentową niezależność i samodzielność.

Życzymy sobie w naszej rodzinie pszczelarskiej wszystkiego, co najlepsze w domu, pasiece, rodzinie.

 

W imieniu Organów Statutowych

prezes Zarządu

Sochacz Wiesław.

Prev Wsparcie pszczelarstwa na rok 2015/ 2016
Next Opłacanie składek czlonkowskich, spotkanie szkoleniowe 22. 03. 2015 r., węza pszczela

Leave a comment