Spotkanie szkoleniowe 30. 03. 2014 roku.

Spotkanie pszczelarzy Koła.

30 marca 2014 roku w Domu Rzemiosła odbyło się ostatnie w sezonie jesienno zimowym spotkanie szkoleniowe. Prelegentem był zawodowy pszczelarz Leszek Stępień.

Oprócz bardzo ciekawego wykładu opartego na swojej praktyce i pasiece , zaprezentował wiele pomocnych sprzętów, uli wykorzystywanych w pasiece. Ze względu na mające się odbyć spotkanie Komitetu Założycielskiego z Założycielami Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, musieliśmy zakończyć bardzo interesujący wykład.

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia Pszczelarzy zatwierdzili Statut Stowarzyszenia, wybrali Komitet Założycielski. Dokumenty przekazano prawnikowi w celu rejestracji w Sądzie.

Prev Zebranie założycieli Stowarzyszenia Pszczelarzy Świętokrzyskich
Next Zakup odkładów, matek, leków.

Leave a comment